Ramlistindustri bilder

Bildsammanfattning

Ångbåten Falun

Fyll hela skärmen med bilden

Ångbåten Falun
Ångbåten Falun (med skovelhjul) på älven nedanför Gustafs kyrka omkring 1855.

Återgå till föregående sida