Ansvarig Utgivare Lennart Andersson

Lennart Andersson f. 1933 har som adjunkt undervisat i historia och samhällsvetenskapliga ämnen. Efter pensioneringen har han sysslat med hembygdsforskning i Gustafs i form av studiecirklar och är ansvarig utgivare av följande skrifter:

  • Sex byar i Västra Gustafs, 7 häften, utgivna mellan åren 1997 och 2000
  • Sju byar i Östra Gustafs, 5 häften, utgivna mellan åren 2001 och 2006
  • Gjutare & Gelbgjutare i Nybo fjärding Gustafs, bok utgiven 2002
  • Gustafs år 1850, häfte utgivet 1997

 

 

Översikt Om

Utgivare

Vision

Webben