Personuppgiftspolicy

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. RAMLISTINDUSTRI ansvarar inte för andra webbplatsers integritetsskydd.

Det kan hända att vi använder ditt IP nummer för att felsöka problem med vår webbplats.

Vi erbjuder inloggningtjänster på RAMLISTINDUSTRI där din epostadress är en viktig del i en försäkran att du verkligen är du. Den här informationen lämnas inte ut till tredje part.

Om du får nyhetsbrev från oss men inte önskar ha detta, logga in på ditt konto och ta bort bocken vid "Ta emot nyhetsbrev från.." under "Redigera Personlig Information". Alternativt kan du använda den "revoke" funktion som finns som länk i det nyhetsbrev du eventuellt fått.

Kontakt

Om du har fler frågor om detta kan du kontakta oss via detta formulär: Kontakta RAMLISTINDUSTRI

Privacy Policy

Privacy Statement

This site may contains links to other sites. RAMLISTINDUSTRI is not responsible for the privacy practices or the content of such Web sites.

We may use your IP address to help correct problems with our server.

On our Web site customers can send e-mail's with their contact information. We collect visitor's contact information , (like their e-mail address). This information is used by us to send information about our services to customers.

Users may opt-out of receiving future mailings and to be removed from our database by doing the following:

Please use this web form: revoke.

Contact

If you have any questions about this privacy statement or other questions concerning this Web site, please use this web form: Contact RAMLISTINDUSTRI