Ramlistindustri bilder

Bildsammanfattning

Ornament, Videodump
Ornament
Benny Kaiser limmar ornament på en korsnisch.

Bildtyp: Videodump
Upphovsman: Hans E Andersson

Återgå till föregående sida