Ramlistindustri bilder

Bildsammanfattning

Grunderingsmaskin, Videodump
Grunderingsmaskin
Hans Bodin släpper på grundering i den över 100 år gamla grunderingsmaskinen.

Bildtyp: Videodump
Upphovsman: Hans E Andersson

Återgå till föregående sida