Ramlistindustri bilder

Bildsammanfattning

Folke Tunander och medarbetare, Dokumentationsbild

Fyll hela skärmen med bilden

Folke Tunander och medarbetare
Övre raden: Slott Ernst Karlsson, Arne Gustafsson, Folke Tunander, Thors Viktor Andersson, Lars Nord, Bengt Gustafsson. Nedre raden: Göte Bodin, Elof Nyström, Tyne Johansson, Tore Tyllgren, Yngve Andren, Ernst Björk.

Bildtyp: Dokumentationsbild

Återgå till föregående sida