Ramlistindustri bilder

Bildsammanfattning

Karta från 1879

Fyll hela skärmen med bilden

Karta från 1879
Karta från 1879, Järnvägsnätet byggs ut. Den röda linjen visar SDJ (Södra Dalarnas Järnväg) järnvägslinje och den gröna BJ (Bergslagsbanan). Dom blå prickarna representerar stationer/hållplatser

Återgå till föregående sida