Ramlistindustri
ett hantverk som krävde kunskap och erfarenhet

Gustafs Industrihistoria - sekelskiftet till 50-talet.
En introduktionsfilm med hembyggdsforskare Lennart Andersson från 2009. Längd 9 minuter.

En fåkunnig kan undra varför en liten by i en dalasocken blev centrum för tillverkningen av högkvalitativa ramlister. Många faktorer kan ha samverkat, men just tillgången på ett bra virke var en av förutsättningarna. I begynnelsen fanns tallskogen på hedarna i närheten. Senare köptes virket från de sågverk som fanns runt om i Dalarna. En viss roll får man väl också tillskriva ägaren av en ångbåt som fraktade gods på älven och sjön Runn. Han fick en idé att ångmaskinen i båten kunde användas till annat än fraktfart. När vattnen var frusna tog han maskinen till Mora by. Där fick den driva en pärtklyvare. Pärt var den  tidens taktäckningsmateriel.

Dessa händelser blev början på träindustrin i Gustafs. Med starkare ångmaskiner kunde en allt större sågverksrörelse byggas upp vid Sågplanen i byn. Det var först omkring 1918 som elektriciteten kom till byn som träindustrin kunde bygga vidare. Och under tiden ’utbildades’ en stam av kunniga träkarlar som behärskade sågningens och hyvlingens svåra konst. I en intervju kunde Allan Jakobsson berätta om hur virket behandlades och förädlades inom listindustrin. Han var i kontakt med verksmheten när fader Clas byggde ut hyvleriet i förlängningen av Lundgrensfabriken.

 

Lennart Andersson Gustafs November 2010

 

 

Översikt Historia

Gustafs Industrihistoria

Gustafs Före 1900

Gustafs Industrier