Skriv ut

William Nylén startar första ramlistfabriken i Säter

William Nylén kommer hem till Säter

NylenI Säter hade William Nylén, född 1874, kommit hem efter några år i Stockholm. Där hade han gått i förgyllarlära hos Clas Hultberg. Föräldrarna arrenderade Säters Kungsgård. I ett par rum i den s k Nylénska bankgården startade William 1901 ett företag för tillverkning av ramar och ytbehandling av trälister. Trälisterna kunde han köpa i Mora by där Axel Wikström och J.A. Lenngren köpt listhyvel och kapklinga och börjat sälja lister. William ytbehandlade trälisterna och började tillverka ramar.

William Nylén vinner guldmedalj

Guldmedaljen Året var 1901 och 27-årige William Nylén fick en bra start för sitt företag. Redan året därpå vann han en guldmedalj vid världsutställningen i London. Och omgående fick han en storkund i Åhls socken. Där hade en företagsam 19-åring startat en postorderfirma tillsammans med en kompanjon. Det var Johan Petter Andersson f 1879 och Erik Holm f 1876. Andersson bytte efternamn till Åhlén (med syftning på hemorten). Deras firma Åhlén & Holm växte med tiden till ett stort företag med butiker över hela landet.

Läs Elof Almgrens berättelse om medaljen.

 

Åhlén & Holm i Insjön - storkund

Snabbt fick de en säljsuccé med ett oljetryck, kungatavlan med Oskar II omgiven av sin stora familj. Den följdes av ett stort antal andra oljetryck, naturligtvis inramade. Åhlén & Holm blev därmed en storkund hos William Nylén.

Nylén bygger ny fabrik i Nämnsbo

Omgående blev "fabriken" inne i stan för liten. Nylén lät då bygga en ny fabrik ute i Nämnsbo, som stod klar 1905. Dit kom bl a August Sandberg från Stockholm. Även han hade gått i förgyllarlära hos Huldtberg. Till nybyggda listfabriken kom även Gustav Lundgren. Han och August skulle senare följa med när tillverkningen flyttades till Mora by.

Gustav Lundgren flyttar till Säter

Historien börjar under senare delen av 1800-talet. Han var född den 28 maj 1875 i Österby i Gustafs socken. Fadern Andersers Anders Eriksson var mjölnare vid Österby kvarn. Modern Johanna Sofia Lundgren var född i St Tuna och delägare i Österby kvarn. Gustav antog hennes flicknamn. Han arbetade i unga år därhemma i kvarnen men fick i 16-17-årsåldern anställning i kvarnen i Säter där han arbetade under några år. Senare fick han anställning hos William Nylén och arbetade hos honom ett antal år och fick där lära grunderna i tillverkning av ramlister. Under dessa år köptes trälisterna hos Lenngren & Co i Mora by i. Ett partnerskap växte fram som skulle leda till en sammanslagning av de två företagen och flytt till Gustafs.

William Nyléns lister vinner priser

Mycket tidigt vinner William Nylén stor framgång med sina ramlister. När han deltog i den stora världsutställningen i London 1902 vann han en guldmedalj. Framgångarna fortsatte med silvermedalj i Lindesberg och i Västerås 1908. Efter flytten till Nämnsbo kunde han anställa fler arbetare. En av dessa var förgyllaren August Sandberg från Stockholm. Man kan anta att de varit arbetskamrater eftersom Sandberg också gått i lära hos Hultbergs. En annan som anställdes var Gustav Lundgren. född 1875 i Österby, Gustafs.

Ökat samarbete mellan företagen - AB Trälist bildas

Aktiebolaget Trälist Logotyp William var nu stor kund hos J.A. Lenngren & Co och tydligen var affärskontakterna så goda att frågan om sammanslagning väcktes och att listtillverkningen skulle förläggas till Gustafs. 1907 kunde planerna förverkligas och AB Trälist bildades. Stiftare var sågverksägarna J.A. Lenngren och Axel Wikström, förman Frans Danielsson Mora by, grosshandlare Clas Dahl, fabrikör William Nylén och verkmästaren Gustav Lundgren. Bolaget skulle idka sågverks- och träförädlingsrörelse, samt handel med trävaror och därmed sammanhängande verksamhet. Styrelsens säte förlagt till Gustafs.

William Nylén bygger ny fabrik i Mora by

Det nybildade företaget AB Trälist skulle idka sågverks- och träförädlingsrörelse i Mora by Gustafs. Nylén var beredd att lämna den nybyggda fabriken i Säter och våren 1909 började man bygga en ny fabrik i två våningar. Det var den första delen av det som senare kom att kallas Edenholms.

Listfabrik
Förstora bilden

Arbetarna är från vänster: Albrekt Karlsson, Ivar Jansson Gävle, grunderaren Nordqvist, Karl Gustafsson, verkmästare Gustav Lundgren, Joel Göransson, Karl Bergman, August Sandberg, kontoristen Teodor Seder och Gunnar Johansson. Foto: Joel Göransson.

Byggnaden stod klar i november samma år. Flera listarbetare flyttade med från Säter till Gustafs, bland dem den skicklige förgyllaren August Sandberg och verkmästaren Gustav Lundgren.

Aktiebolaget Trälist
Förstora bilden
Många arbetare flyttade med även om kanske en del velat stanna kvar i Säter. En av dem som flyttade med var förgyllaren August Sandberg. Han var under hela sin långa verksamma tid en mycket erkänd yrkesman och förgyllare. En annan, som flyttade med, var verkmästaren Gustav Lundgren, född 1875 i Österby, Gustafs. Det nybildade bolaget hade fortsatta framgångar, det vittnar en silvermedalj från Lindesberg 1907 och en bronsmedalj från Västerås 1908 om. Bakom dessa utmärkelser stod just verkmästaren Gustav Lundgren. Men orosmoln fanns - 1909 var ett oroligt år, det var ju storstrejkens år med stora problem på arbetsmarknaden.

1909 är storstrejkens år med åtföljande oro i landet. Gustafs ligger långt från de stora tätorternas industrier med hundratals arbetare. Strejken gällde arbetarnas protester mot det ojämlika samhälle som var på väg att byggas upp. Strejkkassorna sinade. Många arbetare förlorade sina inkomster. Var finns då kunderna som vill eller kan köpa ramlister eller byggnadsmaterial?

1909 - 1912 krisår
med strejker, konkurser och fabriksnedläggelser

Omkring 1909 - 1910 var hela landets ekonomi inne i en svår ekonomisk kris med strejker och lockouter. Fackföreningsrörelsen hade växt sig stark och storstrejken 1909 blev den stora kraftmätningen mellan arbetsgivare och arbetare. Svenska arbetsgivarföreningen inledde med lockout och LO svarade med storstrejk. Den medling som LO hoppats på uteblev och när strejkkassorna sinade tvingades arbetarna tillbaka till sina arbetsplatser (om de inte ersatts av någon annan arbetare).

Flera gustafsföretag drabbades

De allmänna konjunkturerna under storstrejken 1909 var inte de allra bästa och ganska snart hade AB Trälist ekonomiska problem. Balanskontot från 1910 visade en förlust på 27'000 kronor. Den förklarades med kostnaderna för flytten och med för höga värderingar av lager och fastigheter. Till detta skall läggas en del osäkra fordringar. Den 14 februari 1911 begärde bolaget sig i konkurs. Kvar på plats stod dock Moras bys första riktiga fabriksbyggnad, om och på arranderad mark. Redan 1902 hade J.A. Lenngren försökt köpa området men fått avslag från Mora bys skattjordägande bönder. 1907 fick man dock arrendera marken på 50 år för en summa på 500 kronor.

Gustafs Förädlings AB - en rekonstruktion

I maj 1911 registrerades Gustafs Träförädlings AB med säte i Gustafs, en rekonstruktion av AB Trälist. Bolaget övertog fabrikslokaler, fastigheter, lager och övriga tillgångar. Avsikten var att idka handel med trävaror. För en summa av 700 kronor fick man nu köpa området där sågen låg. Ny disponent var A.V. Sandberg och i den nya styrelsen ingick apotekare C.G. Kjellin i Säter och advokaten S.A. Nordlund Borlänge.

Gustafs Träförädlings AB i konkurs

Det rekonstruerade företaget överlevde inte utan gick i konkurs 1912. Samma år startade då Göteborgs Guldlistfabrik ett eget hyvleri som byggdes på södra sidan av järnvägen, ett hundratal meter från järnvägsstationen. J.A. Lenngren, en av grundarna i Lenngren & Co blev chef och verkmästare på Göteborgshyvleriet. I resterna av konkursen samlades några arbetare kring ett nytt företag Gustafs Guldlistfabrik, med Gustav Lundgren som verkmästare. Det företaget hade heller ingen större framgång.

Ett sista försök med Guldlistfabriken i Gustafs

Gustav Lundgren var verkmästare på AB Trälists ramfabrik, f d Nyléns Guldlistfabrik, där han varit med från starten i Säter. Han gör nu ett försök att "rädda" fabriken. Genom konkursen i Gustafs Träförädling AB 1912 stod ett antal listarbetare utan inkomst av arbete. I ett försök att driva arbetet vidare blev Gustav Lundgren verkmästare för Gustafs Guldlistfabrik.

I Gustav Lundgrens svarta anteckningsbok finner vi namn på arbetare och deras löner under de sista veckorna i juli 1913. August Sandberg (förgyllare) avlönas med 42 öre per timme och får ut en lön på 38 kronor och 85 öre. Joel Göransson tjänar 30 öre per timme. Gustav Lundgren tar ut 75 kronor i lön. Här ett utdrag ur boken:

Dagsverkslista Edenholms
Förstora bilden

Våren 1913 gjordes de sista jobben. Alla arbetare fick gå hem och den relativt nybyggda fabriken stod tom. När Gustav Lundgren klarat av ”städningen” efter Träförädlings AB konkurs och de nya ägarna tillträtt fanns ej någon plats för Gustav Lundgren.

Våren 1913 - Två stora gustafsföretag till salu

Edenholms och sågen 1913

Listfabrik och såg/hyvleri till salu

Med drygt hundra meters avstånd intill sågplanen i Mora by stod en nybyggd listfabrik och ett väl fungerande sågverk med ett välutrustat hyvleri. Det var resterna efter konkurserna och rekonstruktionen efter AB Trälist. På vårkanten 1913 utannonserades de två delarna. Kanske stod man inför en konjunkturvändning. Att det fanns ett visst hopp om bättre tider tyder det som hänt året innan. Då byggde Göteborgs Guldlistfabrik ett eget hyvleri söder om järnvägsstationen. En bidragande orsak kan också ha varit osäkra leveranser från AB Trälist under konkursåren. Guldlistfabriken vill vara säkra på att få sitt listvirke från Gustafs.

Johan Anton Edenholm köper listfabriken

Edenholm Oval Johan Anton Edenholm var värmlänning som efter arbete i Karlstads Guldlistfabrik kom till Falun. Där hade han fått anställning som säljare hos A.G. Fahlcrantz som drev en listfabrik och ett glasmästeri i staden. När hans arbetsgivare dog övertog Edenholm företaget. Han sökte tomt hos stadens styrande men fick ett snorkigt svar att staden var "studiestad", ingen industristad. Det ledde till att han såg sig om efter andra alternativ och fann då  "fabrik till salu i Mora by Gustafs".

Några månader senare var en båtlast med arbetare och deras familjer på väg till Gustafs för att börja arbeta i de lokaler som J.A. Edenholm hade tagit över. De medföljande familjerna inkvarterades i Enbacka. Arbetarna flyttade in i Listfabriken, där Edenholm genast började bygga om och till fabriken. En del av arbetarna fick anställning i det nya företaget.

Läs mer om Edenholms här.

För Gustav Lundgren fanns ingen plats eftersom det i flytten fanns två verkmästare från Falufabriken. Han lät bygga hus, där han på övervåningen tillverkade en del ramar i mindre skala och rakspeglar. Under 1917-18 byggde han en egen fabrik av ett par timmerhus som plockats ner vid Teklabo (nära Mossby). De sattes upp på Lundgrens tomt och är idag restaurerat till Kulturhuset Lundgrens. Succesivt byggdes fabriken ut och övertogs av mågen Clas Jakobsson som lät bygga en större fabrik, färdig 1939.

Läs mer om Lundgrens här.

Andreas Tunander köper sågen och hyvleriet

Andreas Tunander Andreas Tunander som byggt ett antal banvaktsstugor och hållplatser längs Bergslagsbanan genom St. Tuna ner mot Ludvikatrakten. Han sökte en såg för att klara sitt behov av virke. Var på väg mot Siljanstrakten men kom på andra tankar när han fick vetskap om att sågen i Mora by var till salu. Det resulterade i köpet av det som ursprungligen var Lenngren & Co del av AB Trälist. De nya ägarna kom i hög grad att utveckla industriverksamheten i Mora by Gustafs.

Läs mer om Tunanders här.

 

 

Översikt Historia

Gustafs Industrihistoria

Gustafs Före 1900

Gustafs Industrier