Skriv ut

Listfabrikanter och listarbetare i Gustafs

Gustafs Träförädling och Tunanders såg

Flera industriföretag etablerades, en del klarade de ekonomiska kriserna andra gick i konkurs och försvann. Ett av dessa var Gustafs Träförädling med bl a William Nylén från Säter som delägare. I företaget fanns också Gustav Lundgren, född 1875 i Österby i Gustafs socken. Sågen köptes av Andreas Tunander, född 1878 i Sellnäs, St. Tuna. Affären var klar våren 1913.

A.G. Fahlcrantz och Johan Anton Edenholm

Fabriksbyggnaden var nu till salu. I Falun fanns en firma, A G Fanlcrantz Eftr, som länge sökt förmå Falu stad att skaffa fram en tomt till en ny fabriksbyggnad. Eftr stod för Johan Anton Edenholm. År 1900 hade han kommit till staden för att arbeta på Fahlcrantz fabrik, som tillverkade lister, och även hade ett glasmästeri. Johan Anton var född 1881 i Övre Ullerud i Värmland och hade under några år arbetat på Karlstads Guldlistfabrik där han lärde sig grunderna vid ramlisttillverkningen.

Hos Fahlcrantz visade den 19-årige Johan Anton sin förmåga så bra att han efter en kort till flyttade in på kontoret och avancerade snart till resande för företaget. När Fahlcrantz dog 1903 drev han företaget vidare tillsammans med änkan för att efter några år bli egen företagare och chef för Fahlcrantz Eftr.

Under några år fördes resultatlösa förhandlingar med staden om en industritomt. När så den stora fabriksbyggnaden i Mora stod tom efter konkursen så slog Edenholm till och köpte den. Så kom det sig, att till kajen i Enbacka kom sommaren 1913 ett antal familjer. anställda hos Edenholm i Falun. för att bli gustafsbor och ramlistarbetare. På den stora vita brandgaveln kom texten Edenholms Guldlistfabrik att synas som ett riktmärke i byn.

Gustav Lundgren

1917 låter Gustav Lundgren, tidigare delägare i Gustafs Träförädling, uppföra en byggnad ca 100 meter Från Edenholms, för att där starta en Ramfabrik. Det hus, som nu bär ett äreminne över Mora by, som landets största ort med listtillverkning. På 1950-talet fanns ytterligare en fabrik, då Folke Tunander startade Gustafs List.

Det kan vara svårt att ta fram namnen på alla gustafsbor som arbetet inom industrierna i Mora by. Men det är slående hur det i många familjer nästan alla medlemmarna arbetat inom samma industri eller i konkurrentföretaget. Här skall göras ett enkelt försök att presentera några familjer vars medlemmar på ett eller annat sätt varit knutna till listindustrin.

Edenholms

Johan Anton Edenholm, född i Östra Ullerud i Värmland. Sina första lärospån gjorde han vid Karlstads Guldlistfabrik. Hans bror Adolf Edenholm blev med tiden ägare till Bäckmans Färghandel i Karlstad. Johan Anton gifte sig med Pauline Sundström. Några egna barn fick de ej men tog adoptivdottern Maj, som gifte sig med Elon Bjurhäll, folkskollärare i Gustafs under en period innan han flyttade söderut.


Anderssons

Pauline Edenholms syster Edla Sundström var gift med en Byggmästare Carl Johan Andersson, som därmed var svåger med Johan Anton. Carl Johan Andersson var den som skötte utbyggnaden av fabriken i Mora. C J och Edla hade en son Eskil Andersson, som senare tog sig namnet Aldén. Erik var under en period resande för Edenholms. Hans syster Engla Andersson/Aldén fick anställning inom företaget som ekonomiskt ansvarig. En mycket respekterad och duktig kvinna, som var kamrer under ett 40-tal år.

 

Victors

Axel Viktor Victor kom från Karlstads Guldlistfabrik som verkmästare till Fahlcrantz Eftr i Falun.

Johan Anton och Axel Viktor hade då varit arbetskamrater i Karlstad. Axel Viktor följde med vid flytten från Falun till Gustafs, där han blev verkmästare. Axel Viktor hade tre söner, som alla under kortare eller längre tid kom att arbeta på Edenholms. Nils Victor arbetade som bronserare på fabriken. Olov Victor blev förgyllare med August Sandberg som läromästare. Bengt Victor arbetade ett par år på fabriken innan han gav sig ut för att studera på handelsskola innan han fick anställning på Kanthal i Hallstahammar. Under några år på 40-talet var han den förste tidsstudiemannen på Edenholms.

 

Ahlins

Nils Emil Ahlin var bokhållare på Fahlcrantz Eftr i Falun. Han var styvfar till Johan Anton, vars mor gifte om sig med Nils Emil. Sonen Nathanael Ahlin arbetade på ramverkstaden, där han senare blev avdelningsföreståndare. Han var halvbror med Johan Anton - de hade samma mor.

Nathanels son Martin Ahlin började på fabriken och sattes så smånigom i förgyllarlära hos August Sandberg. August Sandberg var från Stockholm, där han lärt förgyllaryrket från grunden, innan han kom till William Nylén i Gustafs. Martin blev förgyllare och verkmästare, först hos Edenholms och senare på Förenade Guldlistfabrikerna. Som sådan höll han också den inbyggda yrkesskola som företaget drev på 1960-talet.

Brodern John Ahlin arbetade några år på kontoret. Martins fru Karin Ahlin, född Hansson från Enbacka, arbetade många år på ytbehandlingen. Karins syster Siv Gustafsson, född Hansson, arbetade ett flertal år på grunderiet och i packningen. Sivs make Barbus Arne Gustafsson arbetade med virkeskapningen och på hyvleriet på Tunanders.

 

Norbergs

Johan Arvid Norberg, född 1885 i Falun, började efter skolan att arbeta vid gruvan. På rekommendation av grannar fick han som 13-åring arbete hos A.G. Fahlcrantz. Har var med vid flytten från Falun. Han specialitet var bronserade lister, en teknik som Edenholm snappat upp under en resa till Tyskland. Han kom att arbeta hos Edenholms i 64 år. I Gustafs blev han med tiden en betrodd kommunalman i Gustafs.

Sonen Sven Norberg var med i familjens flytt från Falun. Han gick i fars fotspår och arbetade främst med bronsering, med urnor som specialitet. Senare blev han taxiägare men kunde fortsätta med bronseringen i hemmet, i väntan på skjutsbeställningar. Svens hustru Sigrid Norberg, född Johansson i Solvarbo, arbetade under många år, främst som linneläggare på vissa specallister.

Andre sonen, Ingvar Bertil Norberg började tidigt på fabriken, först i packrummet, sen mottagare i grunderiet och med underarbete på förgyllarverkstaden. Han tog körkort och blev under några år före andra världskriget privatchaufför åt Johan Anton Edenholm. Återvände så småningom, blev sprutlackerare för att 1943 börja i grunderiet. Där blev han avdelningsföreståndare. Bertils hustru Anna Norberg, född Einarsson i Backa, började i hyvleriet och grunderiet. Sedan blev det några år hemma med barnen innan hon återvände på halvtid till grunderiet på Förenade Guldlistfabrikerna. Den tredje brodern John Sigurd Norberg började sitt yrkesverksamma liv på fabriken, som packare och polityrarbetare, innan han valde studier på Hermods.

 

Backströms

Karl Backström född 1892-12-09 (död 1965) i Falun anställdes som 13-åring hos Fahlcrantz i Falun, kom till Gustafs med den stora flytten. Han var polityrarbetare och blev med sin säkra hand randningsexpert på listerna. Sonen Sixten Backström föjde far till fabriken, först på grunderiet för att sedan bli ramsnickare och kornischtillverkare. Sixten var intresserad av fotografering och kom att under ett 30-tal år att dokumentera liv och människor i Gustafs. Brodern Gunnar Backström arbetade en kort tid på fabriken innan han började studera.

 

Rombos

Rombo Kalle Johansson, född 1903 i Mora, bildade tillsammans med barn och barnbarn en stor grupp av listarbetare. Själv arbetade han med pastellering. Dottern Alvi Bodin, född Johansson blev en mångkunnig listmakare under sina år på fabrikerna. Hon kom att arbeta på ramverkstaden, i grunderiet, på ytbehandlingen främst med schattering och förgyllning. Maken Göte Bodin från Solvarbo arbetade på Tunanders innan han kom över till hyvleriet på Förenade Guldlistfabrikerna.

Deras barn följde i föräldrarnas fotspår. Sonen Hans Bodin började i hyvleriet innan han kom över till grunderiet och pastelleringen. Hans fru Gunilla Bodin arbetade som pastellerare. Götes och Alvis andre son Bengt Bodin gjorde list innan han kom in på lagret. Den tredje sonen Lars Bodin arbetade också han på lagret innan han kom över på träsidan och sysslade främst med limning av listämnen.

Rombo Kalles son Ingemar Johansson vigde också sitt liv till listtillverkning på fabrikerna i Mora. Han blev listmakare, främst pastellerare. Hans fru Ulla Johansson från Borlänge arbetade som listmakare i ytbehandlingen. Sonen Peter Johansson arbetade först på ytbehandlingen innan han blev förman i produktionen. Den andre sonen Anders Johansson arbetade som ytbehandlare.

 

Syskonen Strid

I listarbetarnas skara fanns syskonen Strid. Äldst var Karl Strid som började i grunderiet på Edenholms innan han gick över till den nystartade fabriken Gustafs List där han också var grunderare.

Wille Strid började som bronserare på Edenholms innan han gick över till Lundgrens. Emil Strid började hos Clas Jakobsson, Lundgrens efterträdare. Därefter blev det några år på guldlistfabrik i Levanger, Norge innan han återvände till Jakobssons där han blev verkmästare. Så gick han över till nystartade Gustafs List. Maria Strid arbetade som mottagare på grunderiet.

 

 

Källor: Bertil Norberg
Elof Almgrens Gustafsknappar och Gustafspinglor
Studiegruppens deltagare

Sammanställt och skrivet av Lennart Andersson, oktober 2000

 

 

Översikt Dokument

Intervjuer

Pågående Dokumentation